• <span id="62b2i"><video id="62b2i"></video></span>

   <span id="62b2i"><sup id="62b2i"></sup></span>
   1. <span id="62b2i"><output id="62b2i"></output></span>
    
    <ruby id="62b2i"><li id="62b2i"></li></ruby>
    <track id="62b2i"></track><optgroup id="62b2i"></optgroup><legend id="62b2i"></legend>
   2. 實時行情

    分紅配送

    公告日期
    分配方案(每10股)

    分紅前股本

    [萬股]

    股權登記日
    除權除息日
    上市日
    分紅(元) 
     送股(股) 
    轉增(股)
    2021-06-09
    1
    0
    0
    188841.9929
    2021-06-15
    2021-06-16
    2021-06-16
    2018-06-07 0.5 0 0 157720.5702 2018-06-12 2018-06-13 2018-06-13
    2017-06-08
    0.8
    0 0 141146.4322  
    2017-06-13
    2017-06-14
    2017-06-14
    2016-07-19 2 0 10 70573.2161 2016-07-22 2016-07-25 2016-07-26
    2015-05-25
    2
    0
    0
    69722.7161
    2015-05-28
    2015-05-29
    2015-05-29
    2014-04-28
    1.7
    0
    0
    68848.2161
    2014-05-05
    2014-05-06
    2014-05-09
    2013-04-12
    1.3
    0
    0
    65166.6541
    2013-04-17
    2013-04-18
    2013-04-23
    2012-03-09
    1
    0
    0
    63201.17
    2012-03-14
    2012-03-15
    2012-03-20
    2011-03-21
    1
    0
    0
    59837.83
    2011-03-24
    2011-03-25
    2011-03-30
    2010-03-03
    1
    0
    3
    45359.6
    2010-03-08
    2010-03-09
    2010-03-10
    2009-06-02
    1
    0
    3
    34377
    2009-06-05
    2009-06-08
    2009-06-09
    2008-08-08
    2
    0
    10
    17188.5
    2008-08-13
    2008-08-14
    2008-08-15
    2007-05-24
    2
    0
    0
    14931
    2007-05-29
    2007-05-30
    2007-06-05
    2006-06-06
    3
    0
    5
    9954
    2006-06-09
    2006-06-12
    2006-06-13
    2005-04-29
    3
    0
    0
    9954
    2005-05-11
    2005-05-12
    2005-05-18
    2004-05-19
    3
    0
    0
    9954
    2004-05-24
    2004-05-25
    2004-05-28
    2003-05-13
    1
    2
    6
    5530
    2003-06-12
    2003-06-13
    2003-06-16

    股本結構及變動

    股本數(股)
    比例(%)
    一、有限售條件股份

    1、國家持股 0 0
    2、國有法人持股 0 0
    3、其他內資持股 311,214,227
    16.48
    其中:境內非國有法人持股  52,994,111
    2.81
    境內自然人持股 258,220,116
    13.67
    4、外資持股 0 0
    其中:境外法人持股 0 0
    境外自然人持股 0 0
    有限售條件股份合計 311,214,227
    16.48
    二、無限售條件流通股份

    1、人民幣普通股 1,577,205,702
    83.52
    2、境內上市的外資股 0 0
    3、境外上市的外資股 0 0
    4、其他 0 0
    無限售條件流通股份合計 1,577,205,702
    83.52
    三、股份總數 1,888,419,929
    100.00


    股本變動及原因

    變動日期 變動原因 變動后股數(萬股)
    2020-06-04 非公開發行股票
    188841.9929
    2017-11-30 非公開發行股票 157720.5702
    2016-07-22
    資本公積轉增股份
    141146.4322
    2015-06-08 第二期股票期權激勵計劃第三次行權 70573.2161
    2014-05-15
    第二期股票期權激勵計劃第二次行權
    69722.7161
    2014-02-26
    發行股份購買資產并募集配套資金
    68848.2161
    2013-05-23
    非公開發行
    66624.87
    2013-04-19
    第二期股權激勵計劃首次行權
    66059.1541
    2012-08-08
    發行股份購買資產
    65166.6541
    2011-12-13
    發行股份購買資產
    63201.17
    2011-03-29
    股權激勵第四次行權
    60708.18
    2010-03-18
    股權激勵第三次行權
    59837.83
    2010-03-10
    資本公積金轉增股份
    58967.48
    2009-08-13
    股權激勵第二次行權
    45359.6
    2009-06-08
    資本公積金轉增股份
    44690.1
    2008-08-15
    資本公積金轉增股份
    34377
    2008-06-12
    非公開發行股票
    17188.5
    2008-04-25
    股權激勵首次行權
    15188.5
    2006-06-13
    資本公積金轉增股份
    14931
    2003-06-16
    資本公積金轉增股份及送股
    9954
    2002-10-10
    新股發行上市
    5530

    廣帆廣州網站建設公司
    日本一级a毛视频免费观看
   3. <span id="62b2i"><video id="62b2i"></video></span>

     <span id="62b2i"><sup id="62b2i"></sup></span>
     1. <span id="62b2i"><output id="62b2i"></output></span>
      
      <ruby id="62b2i"><li id="62b2i"></li></ruby>
      <track id="62b2i"></track><optgroup id="62b2i"></optgroup><legend id="62b2i"></legend>